« New Millennium Learners och matteuseffekten | Main | Intervjuer, del 2: Användningen av Internet i skolarbetet »

tisdag, 13 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Henrik Widaeus

I den mängd av digitala samtal som nu finns på nätet och som alla pekar ungefär på det du tar upp borde det någonstans finnas någon företrädare för Utbildningsdepartementet som deltar i debatten. En DN Debattartikeln hade/har ett värde som gör att den inte låter sig stå okommenterad. På motsvarande sätt går det tydligt att urskilja platser i bloggosfären som har högre dignitet än andra platser. Kan ett gemensamt upprop via exempelvis Newsmill vara ett sätt att göra gemensam sak?

Stefan Pålsson

Ett gemensamt upprop på lämplig plats tror jag är en god idé! Tyvärr jag inte säga på rak arm var det kan fungera bäst. Newsmill tillåter inte kollektiva inlägg, så det går inte där. Någon av de stora morgon- eller kvällstidningarnas debattsidor är nog fortfarande bästa forum om man vill ha ett ordentligt genomslag.

UmeaLearningLab

Alla sätt att lyfta diskussionen är välkomna - och jag håller med om att det är viktigt att nå ut. Så går det att få in en debattartikel vore det bra.

The comments to this entry are closed.