« Intervjuer, del 3: Vad behöver eleverna kunna för att förstå? | Main | Intervjuer, del 5: Hur påverkar it-utvecklingen ditt ämne? »

onsdag, 21 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Cwaste

Det stämmer att vi som arbetar i skolan får allt mindre tid till fortbildning och till att fundera över hur vi ska kunna utnyttja de nya möjligheter som öppnar sig. Vill vi ha världens bästa skola måste lärare ges tid till kontinuerlig fortbildning, kreativitet, utvärdering och reflektion!

The comments to this entry are closed.