« Digital matematik | Main | SO-ämnena i det digitala samhället »

söndag, 18 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Susanne

Jag ska om några veckor börja med min c-uppsats och är väldigt intresserad av att skriva just om No och digitala medier. Skulle bli väldigt tacksam om någon har några bra uppslag.

The comments to this entry are closed.