« Intervjuer, del 7: När är det olämpligt att använda Internet? | Main | Slutrapporten »

måndag, 26 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Peter

Teknikkunskaperna beskrivs som sammanfattningsvis dåliga. Skulle det gå att utveckla lite vilket kunskap som efterfrågades.

Visserligen var många exempel fel men exemplet med satelliter var enligt min mening bara en mindre sammanblandning av termer än tekniker. Många telefoner tar idag position via gps som den sedan kan skicka ut via mobilnätet så så långt ifrån en möjlig sanning var de inte.

En vidare fundering jag har med hänsyn till min första fråga är vad måste man veta. Säg att vi tar dessa eleverna och ger dem alla en fullständig genomgång av tekniken varefter vi fortsätter med en fördjupad diskussion om dess konsekvenser. Vad kommer slutsatsen att bli.
Om en större andel drastiskt ändrar sitt bruk av tekniken så finns det något att vinna. Men om de flesta skulle fortsätta i samma mönster trots sin ny-funna kunskap, då var det kanske inte rätt kunskap att satsa på.

Parallellen jag bygger ovanstående resonemang på är den inom it, tex. betalkort, där det finns många tips på hur man skyddar sina uppgifter men det under den senare tiden kommit nya tankar om att samhällskostnaden för en viss skyddsmekanism inte får överstiga kostnaden för det man vill skydda sig från.

Per

Tack för synpunkterna!
Jag håller i princip med dig när det gäller parallellen med betalkort, om man ser det från en ganska trång nyttosynvinkel (kostnadseffektivitet e d).
Tanken med det här testet var emellertid, att få en tillfällig och helt kort indikation på hur mycket förståelse som finns hos ungdomar (och jag tror inte vuxna hade svarat särskilt mycket kunnigare),inte bara av hur tekniken fungerar, utan lika mycket -- eller främst -- av det vidare sammanhang som innefattar mobil, användare, den infrastruktur som ligger bakom, samt allt som sker och kan ske utan att användarna har en aning om det.
Det handlar alltså om en sorts "miljömedvetenhet", eller medvetenhet om sitt artificiella ekologiska sammanhang.
Nu bör man ju inte dra alltför stora växlar på denna enda, tämligen informella, undersökning, men vissa indikationer fick vi ju. Ett lite utförligare resonemang kommer i vår samlade rapport efter sommaren.

Jämför också Simons inlägg på Infontology igår:
http://infontology.typepad.com/infontology/2010/07/f%C3%B6rst%C3%A5else-illusioner-k%C3%A4llkritik.html

Emelie

Bar blogg

The comments to this entry are closed.