« Intervjuer, del 2: Användningen av Internet i skolarbetet | Main | Unga väljer internet som politisk plattform »

fredag, 16 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Cecilia Bengtsson

Läser med stort intresse ditt inlägg och håller med i dina resonemang. Särskilt intressant är dina reflexioner kring associationer mm. Tror att du gör ngt mkt viktigt genom att tänka läsvanor, läsförmåga och hur det påverkar oss som individer och samhället i stort. Ser framemot slutsummeringen.

The comments to this entry are closed.