« Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket | Main | Främja ett sunt, reflekterande förnuft i undervisningen »

fredag, 09 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Cecilia Bengtsson

Bra, att du fördjupar dina tankar och åsikter om bibliotekens roller och bokens ställning.

Jag skulle gärna se att du sammanfattar dina tankar från de 4 inläggen i ett inlägg där de viktigaste resonemangen lyfts fram. Ett litet önskemål från mig.

Per

Tack, Cecilia. Givetvis ska jag tillmötesgå detta önskemål. Tankegångarna har ju varit lite vindlande, för att sätta igång olika tankebanor som kan vara relevanta. Återstår att komplettera lite och knyta ihop säcken enligt mitt huvud. Sen hoppas jag på välmotiverade mothugg också...

Anna-Stina

Jag tror inte det finns någon enda person som arbetar på bibliotek, som tycker att pappersböcker ska avskaffas eller plockas bort från biblioteken. Jag tror också att det säkert kan vara så att pappersboken står för något unikt när det gäller hur läsningen går till. Exekt hur och vad får väl forskningen visa. Anledningen till att vi nätburna inom biblioteksvärlden inte talar så mycket om just pappersboken, är kanske att vi vi lever i en tid då det nya bryts mot det gamla. Och det är inte vi som är traditionalisterna, dem kan du hitta på vilket biblioteksgolv somhelst.

Viktigt också att göra skillnad mellan olika typer av bibliotek och deras uppdrag i det här sammanhanget. Att folkbiblioteken inte skulle tillhandahålla pappersböcker - kan inte tänka mig att någon tycker så.

Per

"Jag tror inte det finns någon enda person som arbetar på bibliotek, som tycker att pappersböcker ska avskaffas eller plockas bort från biblioteken."
Nej det tror inte jag heller, Anna-Stina.

Jag vill med de här inläggen inte "angripa" någon, annat än möjligen de som vägrar att se problematiken på ett realistiskt sätt. Till denna realism hör insikten om att man aktivt och medvetet (i bibliotek och skolor) måste ta till sig den digitala världens alla möjligheter och utmaningar. För att kunna göra det måste man vara entusiastisk för möjligheterna, men också reflektera över vad i det "gamla" som behöver försvaras, givet vissa mycket starka trender i samhället i stort.

Vad jag försöker göra i dessa inlägg, och även i skoldebatten, är att hitta de principiella grundfrågor som man inte kan komma ifrån. Ibland kan jag då låta lite "motvalls", men det är bara för att jag vill ha upp frågorna tydligt på bordet.
Jag tror att det är bra, både för en själv som människa och för samhällsdebatten, om man klarar av att vara både entusiast och kritisk samtidigt, med urskillning åt båda hållen.

Det som i allmänhet bekymrar mig mest av allt är tendensen att polarisera i antingen/eller, i stället för att diskutera HUR man ska kunna åstadkomma både/och.

Anna-Stina

Håller med om att polarisering kan vara kontraproduktivt om man syftar till att hitta gemensamma vägar mot framtiden. Min reflektion var väl bara att här på nätet accentueras polariseringen som mest, då många känner behovet att ställa en ny tid mot en gammal, att göra plats på biblioteken för det nya. Kanske framstår klyftan som större än den faktiskt är.

Per

Klyftans vidd framstår nog lite annorlunda beroende på vilket sammanhang man talar om. Specifikt vad gäller biblioteken tror jag att du har rätt i att klyftan (just nu) inte är stor, även om jag tror att den vidgas av skäl som egentligen inte har med biblioteken i sig att göra; det handar snarare om trycket från generella omvärldsförändringar.

Samtidigt har våra studier på Infontology genom åren övertygat oss om att klyftan mellan den digitaliserade världen och den "analoga" världen är på god väg att bli större än de flesta tycks vilja föreställa sig, alltså i ett lite vidare historiskt perspektiv. Detta leder till ett accelererande antal brytningar, skiften eller svårbegripliga/svårhanterliga konflikter på olika områden, där det är uppenbart att gamla tanke- och organisationsmodeller fallerar totalt.
Jfr t ex det senaste Infontology-inlägget:
http://infontology.typepad.com/infontology/2010/04/mobbfenomenet-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html

Marcus Strand

Jag har följt artiklarna på den här bloggen + kommentarerna under ett par veckors tid nu. Härligt klokt, insiktsfullt och ett par tankevändor för mig, och några poletter på plats rentav. Men instämmer om att det skulle vara fint med en summerande artikel utifrån hur diskussionerna varit med att förändra kommande artiklar. Den skulle kunna vara väldigt användbar för oss ute på folkbiblioteken.

Per

Tack, Marcus! Den summerande artikeln kommer i nästa vecka.

The comments to this entry are closed.