« Föreläsning & workshop om Digitalis filosofi i Växjö | Main | Biblioteksideologi i ett digitaliserat samhälle, del 2 »

fredag, 05 mars 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

cwaste

En lång och reflekterande text på nätet! Härligt! Jag gillade särskilt din beskrivning av samlingarna på ett museum. Det är sällan man som vanlig dödlig får komma in bakom kulisserna, och det är en fantastisk upplevelse!

Cecilia Bengtsson

Jag tycker också om det långa men intressanta inlägget. Kopplingarna och tankarna till museum är viktiga.
Jag tror att det ligger ngt i att vi som jobbar på bibliotek gärna vill tro att vi måste hänga med i utvecklingen och inte ser värdet av boksamlingarna i sig. Å andra sidan så har inte alla bibliotek möjlighet eller som uppdrag att vara en boksamling - ett bokmuseum. Ser framemot fortsatta inlägg...

Lisa Ahlqvist

Intressant inlägg och jag är till stora delar enig med dig i mångt och mycket, i synnerhet som jag liksom du också har varit delaktig i museivärldens kamp för att inte verka ”dammig” och verkligen lyfta fram berättandet, ibland på bekostnad av samlingarna.

Men, trots en enig grundinställning måste jag ändå ställa frågan om den tryckta boken och biblioteksrummet är det centrala i professionen? Beroende på hur det går med e-pliktsförslaget så skulle det kunna vara möjligt att KB om några år ska få delar av webben in i sina samlingar. På ett rent principiellt plan är dessa samlingar inte bundna till rummet, de skulle kunna tillhandahållas uteslutande över nätet - även om det inte är särskilt troligt just nu p.g.a. upphovsrätt osv.

Så vad får vi då? Det är fortfarande kärnkompetenser inom yrket som behövs, både för att samla in, beskriva och tillhandahålla. Det kommer, tror jag, att betyda att bibliotekariekompetensen behöver genomgå en evolution och förändras för att kunna förmedla digitala medier på ett professionellt sätt. Och då menar jag förmedla på ett djupt professionellt sätt precis som KB i dag gör med sina många samlingar. Jag ser framför mig olika experter på att söka i digitala samlingar. Om lagförslaget skulle bli verklighet betyder det att KB kommer att samla in webben i ”bits and pieces” med en oerhört låg nivå på beskrivningarna på den stora massan. Just nu ägnar jag stor del av min arbetstid åt att försöka fundera ut hur det ska gå till att ta in alla webbfragment, bringa någon ordning och längre fram gör dem tillgängliga. Ska vi ha en expert som ”suger ut” t.ex. porträtt ur strömmen, eller en expert på att söka i strömmen när en fråga kommer? Jag tror inte att det första är möjligt, utan den mest realistiska vägen är en expert som förstår ungefär var i den digitala samlingen det är rimligt att söka, vilka som är de bästa sökingångarna m.m. En sorts ”fiske-expert” som vet var man fiskar bäst och vilket bete man bör sätta på kroken. Så är den här personen inte längre en bibliotekarie? För att samlingen är digital? Och vad är då skillnaden mellan att förmedla en egen digital samling som i KB:s fall och den kollektiva digitala samlingen www? För mig när jag skissar på processerna för ett eventuellt e-flöde är materialförtrogenheten A och O, och en ohyggligt viktig beståndsdel tillsammans med kunnandet om att arbeta med att strukturera och beskriva för att göra möjligt att tillhandahålla. För mig är det svårt att göra en ett till ett koppling mellan böcker och bibliotekarie, då man har många samlingar att förmedla som inte är böcker… och för att göra det ännu jobbigare vem förmedlar AVM:s samlingar? Vem förmedlar digitala personarkiv? Det är inte mediet som är avgörande, utan något annat som grundas i en djup förtrogenhet med sitt material. Och här ser jag en direkt koppling igen till museiområdet, min erfarenhet där var (om än för ca 15 år sedan) att de bästa utställningarna blev till när en innovativ utställningsbyggare duktig på gestaltning jobbade ihop med t.ex. järnåldersexperten som kunde varenda litet spänne på sina fem fingrar. Med bara den ena på plats blev det antingen väldigt mycket gestaltning utan innehåll, eller ett (tungt) innehåll utan form.

Rotve

Intressant text, detta! Jag har följt debatten på nätet kring bibliotekens modernisering, speciellt för ett par år sen när det var populärt med (den nu daterade?) termen "Bibliotek 2.0".

Jag läste en del bloggare som var mycket förtjusta i "sociala medier". Twitter, facebook och sådant. Det är jag också, men det gick överstyr.

Missförstå mig inte: Visst bör man nyttja ny teknik! Att utveckla användarvänliga Opacs t ex, gärna med användardeltagande funktioner, gärna tillgängliga online, eller saker som en omfattande ämnesindexering av skönlitteratur.. även av litteratur för vuxna: sådant är en nödvändig utveckling som tagit för lång tid på sig.

Bibliotekens webplatser är viktigare idag än nånsin!

Samtidigt skapades en debatt bland biblioteksbloggare som kändes lite för tvärsäkra med relevansen av twitter och att "facebook" i bibliotekssammanhang.

Ett tragikomiskt exempel på en sådan alltför snabb uppgång i det nyaste är väl Malmös pinsamma Second Life-satsning som gick åt skogen..

Egentligen så har "sociala nätverk" som t ex facebook aldrig varit optimalt för just bibliotek eller myndigheter

Trost också var att kom det in en ton i diskussionen som handlade om att det är så himla töntigt med böcker.

Ett ofta outsagt men iaktagbart förakt för litteraturen och bokformatet i sig.

Jag gillar inte en sådan vändning om den kommer samtidigt som allt fler bibliotek lägger ner bokbussar och filialer, och allt minder diskussion handlar om viktiga frågor rörande bland annat kulturbevarande funktioner, och diskussioner om tillgängligheter och målgrupper.

En bok av papper har - i sig - inget värde, eller är bättre än något annat. Men då det gäller litteraturen så är e-boken ännu inte inte ett alternativ man kan satsa på, så det känns lite för tidigt att dödförklara pappersboken.

För många människor är litteraturen fortfarande viktigare än att 2.0-bibliotekarier kan twittra..

Per

Tack för kommentarer (här och på andra ställen)!
Jag tänkte fullfölja tankegången i ett par ytterligare inlägg innan jag svarar på de synpunkter jag får. Sedan tänker jag mig ett särskilt inlägg i vilket jag klargör min position specifikt i relation till vissa kritiska punkter.

Ida Norberg

Hej,

vill bara säga att det inte finns nån motsättning mellan att vara sök"expert" och boken i sig. Vi söker i internetkällor efter det en låntagare frågar efter såväl i böcker. Som någon här ovanför redan sagt - "den mest realistiska vägen är en expert som förstår ungefär var i den digitala samlingen det är rimligt att söka, vilka som är de bästa sökingångarna m.m. En sorts ”fiske-expert” som vet var man fiskar bäst och vilket bete man bör sätta på kroken. " Ni frågar - vi hittar källan - sen får ni leta svaret i källan. Ungefär så ser jag det hela.

Oerhört viktigt dock med källkritik - det du skriver om i slutet av ditt inlägg. Vare sig man söker i böcker eller på nätet så är källkritiken vital. Där är skolbibliotekarier ett stort stöd och en resurs för eleverna och lärarna. Precis som vi också arbetar läsfrämjande på olika sätt - försöker nå eleverna med "rätt" bok för att få igång lässuget. För vi vet ju att läsning stimulerar språket, kommunikationen och förståelsen för andra sammanhang en ens eget. Jag skulle vilja se en undersökning som studerar sambandet mellan den minskade läsförståelsen och nedläggningen av skolbibliotek som skett sedan 80-90-talet. Skulle vara intressant om det finns ett samband...
mvh/ Ida som följer dina inlägg med stort intresse :)
bibliotekarie, Sundsvalls gymnasium

En liten kommentar angående facebook: Medier som Facebook kan fungera som en mycket bra marknadsföringskanal.

The comments to this entry are closed.