« Google Translate fixar inte läxan utan problem | Main | Föreläsning & workshop om Digitalis filosofi i Växjö »

tisdag, 23 februari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna-Stina

Jag kan inte hålla med om definitionen av en bibliotekarie som bokexpert. Möjligen kan det fungera som en historisk beskrivning av yrket. En mer aktuell definition, som t ex bibliotekariernas fackförbund ansluter sig till, är att bibliotekarie är en tjänstetitel, som oftast innehas av en person med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vad som är kärnan i bibliotekariekompetensen har vi aldrig lyckats ena oss om inom kåren. Några hävdar att det är kunskapsorganisation (samla, ordna, strukturera information), andra att det handlar om kulturförmedling, ytterligare andra att det handlar om pedagogisk vägledning i informationsdjungeln.

Mot bakgrund av 8 yrkesår som skolbibliotekarie kan jag säga att den bibliotekarie som inte är intresserad av att arbeta som pedagog inte har mycket på en skola att göra. Det handlar inte om att fungera som ämneslärare, men om att ha såpass bra pedagogiska kunskaper/fallenhet att hon/han dels kan stimulera lusten att lära men också vägleda eleverna i deras lärande. Det kräver förstås kunskaper om litteratur, informationssökning, medieformat, hjälpmedel etc. Det som bibliotekarien oftast har större kunskap om än läraren. Läraren som är ansvarig för undervisningen upplägg.

I övrigt håller jag med dig. :-)

Per

Jag förstår din kritik vad gäller jobbeskrivningen. Men är det inte lite symptomatiskt att, som du skriver, "kärnan i bibliotekariekompetensen har vi aldrig lyckats ena oss om inom kåren"? Det tyder ju på en identitetskris som i mina ögon skulle kunna ha något med böckernas "öde" i sammanhanget att göra.

Jag håller helt och hållet med dig om att en skolbibliotekarie utan pedagogiska färdigheter inte är mycket att ha; det har jag ju inte påstått heller. Men det låter nästan som om du säger att skolbibliotekarien är bättre på att vägleda lärandet än lärarna. Detta kan ju verkligen vara fallet i enskilda fall, men som definition av vad som utmärker eller borde utmärka en bibliotekarie, till skillnad från än en lärare, låter det lite märkligt.

Det verkar tydligt att en sak som behöver tänkas igenom är var bibliotekariers och lärares arbeten överlappar och var de inte gör det. "Kunskaper om litteratur, informationssökning, medieformat, hjälpmedel etc" är något jag förväntar mig av lärare också framöver, om de ska kunna hantera Internet i skolsammanhang.

Cecilia Bengtsson

Jag håller med om Anna-Stinas tankar och jag tycker det är intressant att du,Per pekar på många intressant tendenser och iaktaggelser kring bibliotek och skolbibliotek som i mångt och mycket stämmer. Jag vill tro att många skolbibliotekarier har insikter om detta och strävar efter den bild som du målar upp men det sker ju hand i hand med skolan och samhällets utveckling osv.

Jag tänker också att det finns många stereotyper och föreställningar om skolbibliotek/skolbibliotekarier som inte stämmer.

Här är min vision om det ultimata skolbiblioteket: http://ceciliastankar.wordpress.com/2010/02/14/det-ultimata-skolbiblioteket/

//Cecilia

Cecilia Bengtsson

Här kommer ytterliggare funderingar utifrån ditt inlägg som jag inte riktigt förstår men jag tänker att ett skolbibliotek är så mycket mer än bara böcker redan idag. Har skrivit ett inlägg utifrån gårdagens input där ditt inlägg var ett av flera. Läs mer här:http://ceciliastankar.wordpress.com/2010/02/23/konsten-att-bli-forstadd/

//Cecilia Bengtsson

Ida Norberg

Hej,

inte heller jag kan hålla med om definitionen av bibliotekarie som "bokexpert". Däremot är vi experter på informationssökning och det som hör till det. Dvs förmedling av information, hitta rätt information utifrån en låntagares frågor/önskemål. Vi gör informationen sökbar (på nätet och i biblioteket)och vi har också ett uppdrag som rör bevarande av information.

Jag tror att ditt svar till första inlägget, om att det nästan låter som att vi skulle vara större pedagoger än lärare ringar in den problematik vi kan möta på skolbiblioteken. Vår kompetens inom informationssökning och sökmetodik skulle tillsammans med lärarnas kompetens som pedagoger skapa en skola där elever verkligen får en rejäl grund inför fortsatta studier eller arbetsliv. På universitetsnivå kommer vilsna studenter in på biblioteken och undrar hur fasen de ska hitta den där artikeln de fått i uppdrag att hitta - jag tror att om elever på grundskolenivå får lära sig sökning i databaser, lär sig skilja på vetenskapliga artiklar och andra typer av artiklar, vet vad en källförteckning ska innehålla, och förstår vikten av att använda bra källor så får de mycket lättare under sin studietid. Och vi kan vara ett stöd för lärarna inom detta område. Kanske finns det en rädsla inom lärarkåren att släppa in oss, kanske de tror att vi tror just det du tror - att vi skulle vara bättre på att lära ut än lärarna själva! - när det i själva verket handlar om att nyttja varandras kompetenser.

Hos oss, Sundsvalls gymnasium, får jag ibland höra av elever att lärarna säger "Sök efter fakta, men använd inte wikipedia!" Men de ger inte eleverna några alternativ. Det är ju där biblioteket kommer in i bilden. Vi kan ge dem alternativ + att vi tillhandahåller en hel del resurser i form av databaser och länksamlingar. Lotsa, stödja, vägleda. För att det i slutänden ska resultera i att eleven lärt sig nåt nytt när det gäller sökmetodik + klarar sin uppgift på ett bra sätt.

Detta med att vi "kan" böcker, ger boktips och hittar rätt bok utifrån elevens förutsättningar hör väl på sätt och vis också ihop med vår kunskap om att hitta rätt...

mvh/ Ida Norberg
Bibliotekarie, Sundsvalls gymnasium

Per

OK, jag backar lite vad gäller definitionen av bibliotekarie som bokexpert, i ett avseende: Det stämmer inte (helt) med bibliotekariers nuvarande arbetsuppgifter. Men jag håller fast vid att "bibliotekarie" i strikt mening på ett eller annat sätt måste ha med böcker att göra, annars vore det bäst att kalla jobbet något annat. Men detta är naturligtvis inte något som jag kan ha något särskilt inflytande över! Min avsikt var bara att köra med klart definierade termer i det jag har försökt framföra.

Stort tack till er skolbibliotekarier som har kommenterat här! Jag är väl medveten om den mycket viktiga och kunniga roll ni har på skolorna och om hur långt ni har kommit jämfört med de flesta lärare. Detta bör verkligen förstärkas ytterligare och medvetenheten om detta faktum öka.

För att det inte ska uppstå onödiga missförstånd kanske jag också ska betona, att min argumentation inte specifikt gäller skolbibliotekarier så mycket som bibliotekens roll i allmänhet, i samhället.

Anders

Hej Per! Jag tycker du har många bra poänger i det du skriver, men måste instämma i ifrågasättandet av din definition av en bibliotekarie. En bibliotekarie i strikt mening måste ha något med _bibliotek_ att göra. Rimligen är en bibliotekarie en expert på bibliotek, snarare än på böcker. Vi kan iofs ställa det på sin spets genom att fråga oss vad en bok är. Kanske är skolans svenska- eller religionslärare en bättre expert på böcker?

Bibliotek innehåller ofta böcker. Man kan kanske till och med säga "alltid", beroende på vilken definition man lägger i ordet "bok". Men det innebär inte att biblioteket är detsamma som böckerna. Vad som behövs är alltså en diskussion av vad _bibliotek_ är, och beroende på svaret kan vi därefter fråga oss om det finns en specifik kompetens som är, helt enkelt, kunskap om bibliotek.

Jag skriver inte detta för att hänga upp mig på en småsak i ditt resonemang, utan för att jag tycker det du skriver blir bättre och viktigare utifrån en sådan frågeställning. Du citerar någon som skriver: "Society is not ready to abandon the library, and it probably won't ever be." Detta instämmer jag helhjärtat i. Och utifrån det du skriver i sista stycket vill jag hävda att vi idag upplever (kanske utan att vara medvetna om det) en explosion av bibliotek. Internet är definitivt inte något bibliotek, men internet och elektroniska dokument innebär att bibliotek i olika former blir otroligt mycket mer närvarande i våra liv än vad de var för, säg, tjugofem år sedan. Vi behöver inte längre gå till biblioteket för att hitta biblioteket, liksom. Vi möter kanske dagligen tusentals bibliotek av varierande kvalitet. Eller också behöver vi hjälp för att faktiskt upptäcka bibliotek. Eller bygga våra egna bibliotek.

Detta innebär att vi alla, i någon mening, idag är bibliotekarier. Vilket inte innebär att bibliotekarie är en överflödig yrkeskår, snarare tvärtom.

Per

Tack, Anders, för denna kommentar! Den här diskussionen blir intressantare och intressantare. Du har helt klart en poäng, men jag är inte riktigt beredd att följa dig hela vägen. Min respons nu kräver dock något utförligare än vad som passar i en kommentar, så jag återkommer nästa vecka med ett nytt inlägg. Det känns onekligen som om just bibliotekarier/bibliotek befinner sig i någon sorts epicentrum när det gäller informationsekologins förändring och det kan vara intressant att skärskåda detta ytterligare, från min synvinkel (som inte verkar stämma helt med bibliotekariers egen självbild, men kanske är det just denna "reliefverkan" som gör det intressant).

The comments to this entry are closed.