« Läs- och skrivförmåga idag | Main | Källkritik och vad kunskapen kräver »

onsdag, 10 februari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Cwaste

Livskunskap, jo, det stämmer!!!

Stefan Pålsson

Kul att du instämmer!

Och det här är en rejäl utmaning som verkligen förtjänar en ordentlig diskussion!

Cecilia Bengtsson

Trevligt och tydlig sammanfattning av allas tankar. Jag som inte deltog hela tiden kunde också få en klar bild över vad ni funderat kring. Några trådar kommer jag att fundera vidare kring t.ex. att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt lärande så tidigt som möjligt, gärna redan i förskolan.

Stefan Pålsson

Tack!

Här finns det flera viktiga problemställningar att fundera vidare kring. Vi återkommer i ärendet här och på andra håll.

Jag skrev förresten en del om detta i mitt inlägg "En global skola som försöker svara mot morgondagens krav" på Omvärldsbloggen i början av december förra året: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2009/12/04/morgondagens-krav/

The comments to this entry are closed.