« Kampen om uppmärksamheten - och förståelsen | Main | (Skol)bibliotekarien och Internet »

måndag, 22 februari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

cwaste

Klokt val tycker jag! Jag resonerar på samma sätt i ämnet svenska när det gäller datorernas språkkontroll (t.ex. stavnings- och grammatikkontroll).

The comments to this entry are closed.