« Språk, kemi och tråkighet | Main | Läs- och skrivförmåga idag »

onsdag, 03 februari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lars Santelius

Började precis läsa Carey Jewitts "Technology, Literacy, Learning: A Multimodality Approach" (2006) där en av de första meningarna lyder:

"After all research that has been conducted into new technologies and learning the most positive case scenario is that some new technologies help some people learn in some instances"

Det är sannerligen en utmaning att som lärare nyttja s.k. ny teknologi i ett genuint lärande för eleverna. Givetvis ska man använda sig av alla tillgängliga verktyg som finns i dagens samhälle - det finns vinster att hämta i dem alla för nästan alla lärsekvenser - och det finns sannerligen många intressenter och aktörer som pressar på för att just de digitala verktygen kommer till användning.

Men för att inte fastna i ett görande som enbart främjar ett skenbart lärande krävs onekligen först en seriös och djupgående diskussion kring vad kunskap egentligen är och vilka generella eller ämnesspecifika förmågor den nya teknologins verktyg påstås eller avses utveckla.

Ibland ska allt gå så fort i samhället - och då framför allt när det gäller skolutveckling - att man tenderar hasta över det sistnämnda.

Stefan Pålsson

Tack för kommentaren!

Jag instämmer helt! Det är absolut avgörande att konfrontera de stora frågorna: Vad är kunskap och lärande? Vad behöver vi kunna för att klara av att hantera samhällsutvecklingens utmaningar? Vilken roll spelar bildningen i det här sammanhanget - och vad menar vi egentligen med bildning?

Per och jag kretsar kring de här frågeställningarna i vårt inlägg på Internetdagarnas webbplats: Digital delaktighet handlar om bildning, http://www.internetdagarna.se/track/anvandarnas-internet/digital-delaktighet-handlar-om-bildning Här finns det mycket att diskutera och att reflektera över framöver!

Bodil Jönssons ofta citerade "tankar tar tid" är förstås viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget. Hastverk har ingen glädje av och åstadkommer ingen bestående förändring. Men det gäller samtidigt att inte vänta för länge, för då riskerar verkligheten att rusa förbi.

Martin Jönsson

Det är intressant att se skolans dubbla roller i denna debatt: å ena sidan ska skolan använda sig av ny teknik, och då inte enbart för användandets skull, utan som Stefan och Per skriver: "Verklig digital delaktighet innebär att lära sig att tänka i andra banor än de som vi är vana vid." Självklart är det skolans roll att lotsa eleverna i detta nya tankesätt och se till att de inte blir sådana som bara har "delaktighet i form av direkt tillgång till själva Internet", utan är med och påverkar samhället på olika sätt.
Å andra sidan skrivs det i inlägget ovan att digitaliseringen ofta leder till grundare kunskaper och kan medföra koncentrationssvårigheter etc, varpå skolans roll blir att stå för ett annat ideal, som en motpol och något som ger andrum i "det stora bruset".
Att vara lärare är mer intressant än någonsin!

Stefan Pålsson

Tack för kommentaren!

Visst är det spännande tider! Men skolan står samtidigt inför rejäla utmaningar som det gäller att kunna hantera. En öppen och seriös debatt kring de stora frågorna, kan förhoppningsvis hjälpa till att skapa den grund som krävs för det fortsatta arbetet.

The comments to this entry are closed.