« Ändrar Internet ditt sätt att tänka? | Main | Integrera blyertspennan i undervisningen! »

tisdag, 12 januari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Stig T. Hasselgård

Så också klippet från GodMorgon Sveriga på SVT Play. Eva-Lis Sirén hade många bra poäng. Självklart ska elever lära om sociala media i skolan! Någon som har ett bra argument varför de inte ska det? Att det ska vara ett eget ämne i skolan tycker jag inte. Mycket bättre att använda sociala media som ett verktyg i alla ämnen!

Stefan Pålsson

Tack för kommentaren!


Ett eget ämne vore nog en sällsynt dålig idé... Här handlar det ju om att utveckla en rad kunskaper och förmågor som krävs i alla ämnen - och i världen utanför skolan: informationssökning, källkritik, reflektion, argumentation, dialog, förståelse med mera.


Dessutom tror jag att det är ett misstag att enbart se de nya digitala medierna som verktyg som ska behärskas. Det är minst lika viktigt att förstå hur de fungerar i ett större sammanhang. Annars blir det svårt att förstå och hantera de utmaningar och möjligheter som samhällsutvecklingen skapar. En sådan förståelse är, som jag ser det, även ett avgörande steg på vägen mot ett nytt bildningsbegrepp.


Här finns det mycket att prata om! :)

Stig T. Hasselgård

Håller helt med dig Stefan. Sociala medier ska inte bara behärskas, men förstås och användas! Den stora frågan är hur man ska få skolan att börja använda sociala medier på ett konstruktivt sätt. Kan hända det måste en nationell satsning till som Eva-Lis Sirén pratar om.

Stefan Pålsson

Ja, jag hoppas att det snart kommer igång en ordentlig diskussion kring vad samhällsutvecklingen egentligen innebär för synen på utbildning, undervisning och lärande - och vad som bör göras! Det börjar redan pyra så smått här och där...

Perfal

Tack för uppmärksamheten och kommentaren. Jag skall vidarebefordra den till mina elever, det var ju de som gjorde jobbet. Även om det var jag som initierade det, så hade jag aldrig kommit i land med det utan engagerade elever! Men det är roligt med intresserade elever, de får en att testa och våga mer, att vilja utvecklas som lärare och gå lite längre hela tiden.

Stefan Pålsson

Ja, gör det! Och det ska bli väldigt intressant att höra mer om era erfarenheter! Jag återkommer snarast i ärendet.

The comments to this entry are closed.