« Samhället ställer nya krav på sociala och mentala förmågor | Main | Klipp- och klistra-världen »

torsdag, 21 januari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Niklas_karlsson

Tack Per för din utmärkta sammanfattning av de positiva effekterna av sociala medier och internet i "skolan".

Jag undrar om du har mer kunskaper eller känner till någon som vet mer om hur de tre negativa effekterna du listar påverkar lärande?
1. Information overload.
2. Mental splittring; brist på reflektion.
3. Snuttifiering av innehåll.

Min erfarenhet av att använda sociala medier och internet är att kunskaperna till en början lätt blir snuttifierade, däremot återvänder eleverna och jag till samma filmer, sidor... och inte minst till sidor som framställer innehållet från en annan synvinkel, därmed kommer den djupare förståelsen. Eleven får under en längre tid ägna sig åt samma sak annars blir det som du skriver snuttifierat.

Jag ser alla positiva delar med att använda internet & sociala medier, som du nämner och vill lära mig mer om nackdelarna för att inte lika lätt hamna i fallgroparna. Min fråga till dig är om du känner till ngn forskning om negativa effekter av frekvent användning av sociala medier och internet för lärande?

Den text väcker många frågor och tankar. Jag håller till fullo med dig om "Att elever pluggar enbart för att tillfredsställa sin lärares krav (för att klara skrivningar och få "bra betyg") är också destruktivt för verkligt lärande".
Vi har idag ett betygsystem med kriterier som eleverna ska uppfylla för olika betyg, detta styr (eller bör styra) utformningen av tester m.m. Då elever använder sociala medier (Jag har hittills främst använt Ning-nätverk för de elever jag undervisar) visas kunskaper på ett helt annat sätt än på det betygssytemet är utformat för. Hur bedöms kunskaper när sociala medier används, som när eleverna svarar varandra i ett Ning-nätverk eller kommunicerar via en blogg med personer utanför skolan? Kan vi bedöma den enskilda elevens kunskaper när de visar kunskaper i en annan kontext än de traditionella sätten att bedöma kunskaper. Hur ser ett nationellt prov ut om det är utformat som ett Ning-nätverk, där eleverna svarar varandra och lär sig av varandra? Vad och hur ska vi bedöma kunskaper i det du kallar "skola"?
Ofta går det bra att bedöma kunskaper utifrån vad eleverna skriver i sociala medier, men ibland finns behovet av mer traditionella tester för att garantera rättssäkerheten. Begreppet fusk blir spännande att diskutera utifrån kommunikation i sociala medier.

Vilken feedback behöver eleverna för att komma vidare, vem ger den och i så fall hur? Inom överskådlig tid får vi nog nöja oss med att det är bra om eleverna får feedback ifrån fler än bara läraren.

Det är många och stora frågor som ställs som - Vilka kunskaper behöver ungdomar när de lämnar det du kallar ”skola”? Jag hoppas att denna fråga kopplat till hur bedömning av kunskaper och feedback ges när sociala medier används för lärande snart kommer att lyftas i den politiska dialogen om skolan.

The comments to this entry are closed.