« Utkast: meningsfulla och symboliska processer | Main | Epistemiskt intrång »

18 november 2019

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tror detta säger ganska mycket om balansen mellan vad som behöver hända inom ett ekosystem av delar om det skall kunna verka som ETT adaptivt system. Problemet när vi designat är att vi människor har en alltför mekanistisk och förenklad bild av hur vi tror en sådan process fungerar.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003