« "Om datorns eventuella elakhet" | Main | Om vi inbillar oss att vi är maskiner så blir vi det. Intervju med Per »

20 november 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En fråga är om medborgarlön huvudsakligen driver inflation eller huvudsakligen upplöses av oberoende inflation. I ett samhälle där ekonomimodellerna hindrar värdeansamling i själva betalmedlet genom en gradvis urvattning är kanske nya valutor intressanta. Kommer inflation som teori att överleva i andra valutasystem? Kommer inflation som teori att överleva med andra fördelningsmodeller?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003