« Vad är en förklaring? | Main | Data och information, del 1 »

02 maj 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det är nånting med hur man navigerar mellan svåra alternativa fortsättningar också, att lockas att fortsätta på ett visst sätt, för att sen ta en annan väg. Att känna att man inte riktigt klarar ett projekt, men försöka ändå.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003