« Webbens ontologi, del 1 | Main | Suspension of disbelief »

09 april 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det skrivs mycket om artificiell intelligens nu, varning efter varning utfärdas, man frågar sig varför vi ska/vill utveckla "superintelligens" överhuvudtaget. Man hittar olika saker som skiljer människan från roboten "förmågan att tveka", "förmågan till solidaritet, medmänsklighet, tröst och värme i mötet mellan", "förmågan till inlevelse". Och vad var det man kunde läsa om Go-roboten ... jo att den mänskliga spelaren kunde ta en glass med sitt barn, eller något i den stilen, som inte roboten kunde.

Skapande av artificiell intelligens handlar således egentligen inte om tekniken i sig, viljan att skapa intelligens, i sig. Utvecklingen om AI handlar ju om att förstå vad människan är. Du är ju inne på det med "Det är vår egen moral som står på spel, inte datorns."

Det jag menar är, AI-utveckling framställs ofta som ingenjörernas lekstuga, som obetänksam nyfikenhet som riskerar driva hela mänskligheten i fördärvet. Då vill man begränsa, utarbeta restriktioner för denna otäckhet.

Men om drivkraften i den här obetänksamma nyfikenheten egentligen består av en vilja att förstå oss själva, förstå mänskligheten (utan att man nödvändigtvis uttalar det direkt, eller ens förstår det), då skulle vi kanske förhålla oss annorlunda till AI. T ex hoppas jag att man försöker förstå något om människor via Tay-experimentet, inte bara stoppar det i malpåse som en pinsamhet i teknikens utveckling (men det är kanske självklart). Att inte bara AI är ett "misslyckande" utan tvärtom visar mänsklighetens moraliska misslyckande ...

Hej Camilla, tack för kommentaren! Den kritik mot AI som framförs av humanister tycks ibland vara alldeles för frikopplad från det ekonomiska system som styr investeringar i utvecklingen av AI; frågan om varför industrin fortsätter med dessa investeringar är därför inte helt uppenbar, och det finns definitivt utrymme för empirisk forskning här. Finns det en ekonomisk vinning i nuet alternativt framtiden? Eller handlar det enbart om en kostnads-ineffektiv nyfikenhet på vad det mänskliga innebär? Och är det verkligen data-industrins uppgift att besvara frågor om det mänskliga varat? Häri får moralfrågan ännu en dimension: har tillväxten en moral? Ja, AI genererar ett stort antal frågor som också behöver besvaras. Det är kanske inte konstigt att filosofen därmed blir reserverad inför framtiden.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003