« Min långfredagsläsning i Svenska dagbladet | Main | Begäret och dess uttryck, del 5: Sex och porr »

13 april 2015

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003