« Myter & Mysterier | Main | Esoterik, Naturphilosophie, semiotik och komplexa system »

03 november 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vad är grejen med att liera sig med näringslivet?

Grejen? Liera sig? Som egenföretagare är jag ju en del sv näringslivet.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003