« One Person's Utopia Is Another's Dystopia: The Subjective Dimension of Objective Changes | Main | "Även om det är fejkat är det på riktigt" »

12 december 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tänkte först kommentera det wittgensteintravesterande påståendet att man varken kan eller behöver tala om det självklara. Det påståendet vederläggs dagligen och stundligen. Inget diskuteras så ofta och så frenetiskt som vardagens självklara beståndsdelar. Man kan t.o.m. uppfatta dem som språkets stomme. Fast de diskuteras kanske på ett annat och mindre filosofiskt sätt än de företeelser som ännu inte har uppnått denna status. Däremot kan jag inte låta bli att ge ett svar på frågan vilka frågor man ska ställa till tekniken för att avgöra dess kulturella betydelse. Det enkla och möjligen cyniskt ofilosofiska svaret är: säljer tekniken eller säljer den inte? Om den säljer så betyder det att den tillfredsställer behov, önskningar, drömmar hos en tillräckligt stor grupp människor för att tekniken ska kunna produceras med vinst. Kanske tillhör inte du denna grupp, kanske tillhör inte jag den, men det är inte relevant. Det finns dessutom mycket som talar för att det är positivt för mänsklig kultur med behovsvariationer över tid och över individer. Till dessa variationer bidrar ny teknik alltid i viss mån.

Det är inte så du uttrycker det, men jag skulle säga att det finns ett "objektivt" värde som har att göra med om tekniken säljer eller inte.

Det objektiva värdet gör att tekniken kommer ut i samhället, och får ett kulturellt värde som kan vara positivt eller negativt.

Eller så vill jag se det i alla fall, som att man kan bedöma något som positivt eller negativt också från andra värderingsgrunder. Jag vet inte om det är vår tid eller bara Sverige som är dåligt på att göra så, men det är något jag verkligen saknar -- möjligheten att diskutera sig fram till att vissa saker (tekniker, praktiker, prylar, etc) är så dåliga att vi väljer bort dem för att vi inte vill ha dem i vårt samhälle. Ungefär som vi har gjort med knark och vapen, fast det skulle inte behöva vara så kraftfulla saker.

(Och ja, jag håller med om det självklara som sägs om och om igen i många vardagliga situationer, där det inte är just det informationsmässiga som är i fokus, utan andra språkliga behov. Jag tror att jag håller med Robin Dunbar om att "skvaller" är en viktig och ursprunglig funktion hos språket -- att mentalt klia någon på ryggen och säga det hen redan vet men som hen gärna vill höra.)

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003