« Informatiker, hugg till och analysera "skitsystemen"! | Main | Infontologen Kierkegaard »

11 augusti 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

På den tiden jag ännu arbetade som lärare i en mängd ämnen på högstadiet använde jag faktiskt just Hans Roslings filmer i såväl matematik och geografi när vi tog upp området statistik respektive fattiga och rika länder. Mycket användbart och engagerande. Glöm alltså inte matten! :)

Nej, vi glömmer inte matematiken! Men i den här fasen av projektet får vi möjlighet att jobba fokuserat med ett par ämnen i gymnasieskolan, för att se hur man kan gå på djupet i dem. Den förra fasen var bredare. Nästa fas kan gärna fokusera på matematik.

Jag ser fram emot fler initiativ i den här riktningen. En ny utlysning från Internetfonden öppnar nästa vecka, så jag hoppas att det är fler som skickar in ansökningar inom området visualisering, som jag tror är ett snabbt växande område just nu.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003