« Öppna data, appar och vad besöksnäringen behöver | Main | Hänt i framtiden 1/2013 »

16 juni 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Inte direkt en kommentar pa inlagget, men jag tror verkligen inte pa att "utan fara har boxning ingen status". Varfor skulle det vara sa? Det finns ju massor av sporter dar utovarna tar mycket sma fysiska risker, och som anda har status.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003