« När främlingen lämnar platsen, och kommer tillbaka som en avbild | Main | Felet med den akademiska aggregatorn »

17 maj 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Innan man går för djupt på innebörden av diskrepansen i kvinnors rapportering och den fysiska mätningen tycker jag dock att man bör överväga ifall den fysiska mätningen kanske helt enkelt fungerar bättre för män än kvinnor. Det behöver inte vara så att kvinnor "egentligen" blir sexuellt upphetsade för att de reagerar fysiskt på det sätt man har mätt.

Absolut, men man behöver heller inte a priori vända sig mot ett resultat för att det inte visar vad man trodde, eller vad man ville att det skulle visa.

(Därmed inte sagt att det är din utgångspunkt, även om din kommentar kan tolkas så.)

Jag tror att det finns många som tror att män och kvinnor är exakt lika i alla avseenden. I det fall att det *inte* är så tycker jag det är viktigt att på något sätt kunna mäta det.

Nej man ska förstås inte misstro resultat för att de visar något annat än man trodde, men jag vet inte om jag trodde något särskilt här. Om det är så, som jag får intryck av i citatet, att de fysiska och subjektiva mätningarna stämmer perfekt för männen, och helt saknar korrelation för kvinnorna, så dyker Ockhams rakkniv upp i huvudet på mig som argument för att den bästa förklaringen är att den fysiska mätmetoden för kvinnorna inte mätte det man avsåg att mäta.

Jag inbillar ju mig då att det är din (omedvetna?) bild om överensstämmelsen mellan det fysiska och subjektiva som spelar in här.

Om du hade haft motsatt förväntan tror jag att du hade låtit rakkniven skära åt motsatt håll.

Det intressanta i det citerade resultatet (om vi nu tar det för givet för resonemangets skull) är att det verkar som om det kulturella "trycket" på/mot kvinnor är större bland de testade personerna och att de medvetet verkar identifiera sig med vad de kulturellt sett förväntas tänka och tycka, kanske just p g a detta starkare tryck.

Mot den bakgrunden blir inläggets sista stycke extra intressant:
"Att ha sin kroppsuppfattning, sin kropps beteende, sin kropps drivkrafter och det man säger om sin kropp "alignade" ger inte utrymme för kulturella uttryck, men om ett av dessa faktorer avviker kan det bli början på ett "spel". Kulturen (och språket) börjar där en sådan här symmetri bryts."

Diskrepans mellan vad man säger och vad man kroppsligen upplevelser framstår här nästan som själva ursprunget till kultur i normativ mening. Och då är kvinnor som fungerar som försökspersonerna i fråga antingen i högre grad offer för den aktuella normativa kulturen än männen eller också är de på något sätt upphov till den, eller kanske både och. I vilket fall som helst verkar det som om kvinnor på det medvetna kulturella/normativa planet förväntas förkroppsliga normativiteten i fråga, även om de kroppsligen inte "lyder" den.
Feminister skulle kunna göra mycket av det här, om det verkligen stämmer (och har kanske gjort det?).

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003