« På Signatärsforum med Digitaliseringskommissionen | Main | Det heligas objekt -- en iPad? »

02 februari 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tio skäl till glädje. Stort tack till ett båda för det. Första avsnittet var precis så lysande som jag visste att det skulle vara.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003