« En kamera i ansiktet | Main | Att skapa sin personliga myt, del 3 »

12 november 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Just så! Jag brukar säga att tv och särskilt tv-reklam är mycket djupare än exempelvis text och för all del även pratradio. De senare mediernas styrka - och svaghet - är deras ytlighet, vilket tillåter den som läser/lyssnar att hela tiden relativt aktivt och medvetet processa det som skrivs/sägs.

Jag gillar att diskutera det här med just de termerna, djup/yta, för att det samtidigt provocerar och ifrågaätter vårt invanda sätt att tänka om det här. Påståendet att tv-reklamen är djup är en effektiv diskussionstartare...

Det du skriver och hur du skriver det har sin hos dig som individ, som har väldigt lätt för att läsa. Innan vi börjar prata om det pragmatiska innehållet och olika djup i böcker, radio och reklam så måste vi tänka oss att det är elever vi/ni diskuterar och inte erfarna läsare som er själva. Den kognitiva belastningen varierar markant mellan individer, samt vilket typ av text och språk. Tar den syntaxiska processen ,dvs att tolka orden, upp all energi och uppmärksamhet blir det inte mycket över till annat. Förståelsen och insikten kommer att var mycket liten oavsett hur djup texten är. Därför kan jag förstå att video, bild och ljud ger andra reflektioner.

Jag vänder mig här i första hand till lärare som har ansvar för att elever ska lära sig läsekonsten. Många elever har just de svårigheter du antyder. Och just därför, menar jag, är det så viktigt att de lär sig att behärska just texters speciella egenheter. Att förstå sig på bild hjälper inte när man ska avkoda en text, lika lite som det hjälper att förstå sig på text när man ska tolka bilder på ett för detta medium adekvat sätt. Text är ett mera krävande medium än jag tror att de flesta "textkunniga" i vår alltjämt textfixerade kultur har riktigt klart för sig. Det har relativt höga inlärningströsklar, nivå efter nivå. Och just det märks nu allt mer i skolundervisningen, i alla ämnen. Samtidigt är text ett potentiellt mycket kraftfullare medium än bild/film, när det gäller att främja introspektion och tankeförmåga, eftersom det är tolkningsmässigt mycket öppnare. Det är öppnare därför att det engagerar individens egen "fantasikraft" på ett mera krävande men just därför också mera givande sätt, i förening med ett krav på medveten ansträngning att verkligen ge akt på själva orden, själva formuleringarna.
I andra sammanhang har jag argumenterat för en övertro på textmediet i det moderna samhället och här spelar mera ikoniska medier en stor roll för att bryta den textuella maktfullkomligheten. Detta hindrar dock inte att textmediet samtidigt har den positiva potential jag nu betonar.
Men, som sagt, för att lära sig att behärska textförståelse, särskilt på mera basala nivåer, anser jag att bild/film INTE är till någon hjälp. Man måste se och fokusera på de på sitt sätt rent hantverksmässiga aspekterna av själva textmediet.

Men frågan vi måste ställa oss varför lär dom sig inte lära i skolan. Man lär sig en massa saker men inte kosten att lära sig den skall man själv plocka upp genom övning eller? Nog om det, jag kan skriva en hel debattartikel, bok och föreläsnings serie om det.
Det finns ju flera saker man skall lära sig när man skall lära läsa. Det ena är att knäcka själva läsandet övergå från bokstaverande/ljuda som man kan sen 4 års ålder ungefär till att läsa ord.
Sen skall man ju förstå orden och även förstå meningarna med syftningar hit och dit.
Det är här jag tror det finns en mening med andra media, för att bygga upp ordförråd och förstå semantiken. Jag lyssnar till ljudböcker några böcker har jag även läs som vanligt både före och efter jag lyssnat på dom. Fakta böcker kan jag även lyssna på samtidigt som jag läser framför allt på engelska. De ger mig alltid en mycket större förståelse och jag kommer ihåg mycket mer av boken. Jag tycker faktiskt alla skulle pröva och läsa på detta viset. När det gäller skönlitteratur läser jag dessa nästan enbart som ljudböcker. Det största problemet är att ljudet inte slutar när jag stannar upp för att tänka efter, men då får man spola tillbaka så går det bra. Och jag inte bara tror utan vet att detta lyfter mitt vanliga läsande eftersom jag blir mer litterär. Sen tror jag att framför allt film/spel kan ha en väldigt inspirerande funktion. Spel tror jag mycket på eftersom man kan ha en mekanik som anpassar nivå till läsaren och ger hen en bra utmaning.

Måste säga att jag inte är säker på att jag håller med Skolinspektionen sätt att se andra media, men betydelse det har dom.

Man skulle kunna ha samma resonemang om att lära sig att skriva. Att skriva för hand är inte rickigt lika viktigt längre.
http://www.diu.se/nr3-04/nr3-04.asp?artikel=s6
Och det visar ju sig att stava inte är problemet utan att skriva men skall det hindra barn från att lära.


Fel länk i förra kommentaren
http://www.diu.se/diu.asp?val=skruv

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003