« Den envise phiskaren | Main | Timmen som fattas »

12 oktober 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Just Star Wars är ju väldigt medveten utformad utifrån Joseph Campbells idéer om vad en hjältemyt ska innehålla. (Även i min barnkultur var Star Wars en oerhört central del redan innan jag sett filmen. På den tiden måste man ju vara elva år för att se den på biograf, vilket jag inte blivit förrän vid nypremiären. Dock läste jag även innan dess Marvelserien av Chaykin och Thomas framlänges och baklänges, och lyssnade på John Williams musik tills varje not var bekant.)

Mycket bra inlägg! Det inspirerar mig till ett eget på samma linje (kommer).
Två saker håller jag inte riktigt med om:
1. Att "hitta och följa det goda" är inte det viktigaste värdet en kultur i dag kan/bör främja enligt mig. Det är den principen som leder till att du måste avsluta med en brasklapp.
2. Jag tror också att du säger emot dig själv lite med brasklappen i fråga. Visst är det du skriver (också) ett implicit argument mot "mångkultur". Ett av dina värdemässigt starkaste påståenden är ju: "Det känns bedrövligt för mig" -- att det är så svårt att etablera en gemensam tillgänglighet.
Jag tyckte själv länge så, men har ändrat inställning på senare år. Jag tror att individualismen och den kulturella fragmenteringen är helt ofrånkomliga nu och att det gäller att främja de positiva, inte nödvändigtvis "goda", förhållningssätt som kan etableras i det samhällstillståndet.
"Gemensam tillgänglighet" finns inte -- så hur gör man då? Vad appellerar man till? (I praktiken tycks våra tongivande samhällsinstanser reagera med en sorts "påbjudna" åsikter som man bör ha, vilket lätt leder till ren repression. Så det gäller att finna och främja alternativa förhållningssätt.)

Jag är tveksam till om man kan appellera till något annat fundamentalt värde än det jag har skrivit om tidigare: medvetenhet. Det är ett individbaserat värde som implicerar relationer till andra, men det är inte ett normerande värde så som gruppbaserade värden alltid är (jfr "politisk korrekthet" eller statsreligion).
Jag tycker att du i inlägget främst tänker så (rubriken säger ju också det), genom att betona existensen av distinktioner framför moral (gott/ont) -- vilket ju ändå kan motivera brasklappen på slutet.

Per, vad gäller mångkultur så har jag kommit fram till att det är viktigt att göra skillnad på samhällets mångkultur och individens mångkultur.

Ett samhälle skulle kunna bli mångkulturellt genom att ha människor som lever i kulturella silos, de har en djupt rotad kultur gemensam med varandra men inte gemensam med de övriga kulturerna i samhället. Det finns flera sådana exempel från Sverige om man ser kanske 70 år tillbaka i tiden. Präster och läkare är nog två ganska tydliga exempel.

Men samhället kan också bli mångkulturellt genom att ha mångkulturella *individer*. En individ från en kultur kan ha en medvetenhet, inlevelseförmåga och anpassning till andra kulturer. Mycket har med språk och språkbruk att göra, men också hänsynstaganden till andra värden än de egna. När läkare anpassar sitt språkbruk till patientens, eller föreslår en mer socialt acceptabel behandlingsform, skulle kunna vara ett exempel.

Är inte dessa två sidor av samma sak? I praktiken förutsätter ju de mångkulturella individerna, dvs de som kan både lite grann förstå/tolerera och i viss mån röra sig över gränserna att dessa gränser finns. Människor kommer säkert alltid att gadda ihop sig i olika grupperingar, av varierande kulturellt/traditionellt djup, men i ett postmodernt högrörligt samhälle behöver de (vi) också kunna se och förstå gemensamma beröringspunkter på olika plan, inte minst rent praktiskt.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003