« Tintin-skissen | Main | Efter "The Black Swan" »

18 november 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ja, återinför studentexamen. Är Sverige ensam i världen om ett system med konkurrens mellan skolor utan kvalitetssäkring? Man förlitar sig blåögt på lärarnas yrkesheder. Men tänk om man skulle ha ett liknande system där trafikskolorna fick ge ut körkorten själva. Det är väl uppenbart för alla att det inte skulle gynna trafiksäkerheten.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003