« Att döda sin robot | Main | Kulturarv är det som har ett värde -- vem skapar det? »

13 oktober 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

IT-myntet har en baksida - som jag ser det.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003