« Några tankar från Media Evolutions "The Conference" #theconf | Main | Så varför är finansmarknaden "blind"? »

29 augusti 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En viktig del av orsaken tror jag är att det akademiska karriärsystemet knappast belönar något annat än inomdisciplinära spjutspetsframgångar.

Ja, det är en del av inåtvändheten och bidrar till att jag inte förväntar mig något verkligt konstruktivt eller kreativt från universitetshåll, när det gäller att aktivt ta del i samhälls- och kulturutvecklingen i övrigt.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003