« Religion och förverkligande | Main | Trender inom mobil ehälsa »

06 maj 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

För att göra en framtid som förtjänar att kallas mänsklig möjlig fordras nog

- utvecklings-bevakande NU-heter långt mer än "händelse"- och personfixerade nyhetsritualer

- en skola som lyfter fram vår samtids kritiska gradvisa förlopp

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003