« En bild om dagen | Main | Epost från Google spreadsheets genom ett apps script »

19 maj 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Intressant. Jag har skrivit en kort post om detta på min blogg om trender inom IT och utbildning, Flexspan, http://flexspan.blogspot.com/2011/05/skapar-vi-framtiden-sjalva-eller-hanger.html.

Tack, har kommenterat hos dig!

Bra inlägg. Information kommer utan tvivel att hamna i molnen. Men hur förvandlas information till kunskap? Utvecklar vi bara en teknisk kompetens att hantera molnbaserad information och bidrar till ökat "mulnande" skymmer vi det som är kunskapens ontologiska väsen: den skall spridas och användas. De som försöker äga den och förvalta dess distributiva logik på ekonomins (ägandets) premisser lägger också beslag på vår kompetens som lärare i förlängningen.

Tack, Seppo. Jag kan bara hålla med dina kompletterande synpunkter.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003