« Reklamvideo för universitetskurs om sociala medier | Main | Digital delaktighet är mer »

13 april 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag håller inte med om att alla förhoppningar kommit på skam. Jag skulle tvärtom säga att utvecklingen Murdoch talar om redan är här, även om den naturligtvis bara gäller, och alltid bara kommer att gälla, en kartesisk produkt mellan en viss andel av folket och en viss andel av samhällslivet. Man kan ha förhoppningar om att den kommer att växa, men det är (det ger jag dig rätt i) långt ifrån säkert att den kommer att göra det, eller ens bibehålla sin nuvarande storlek.

Jag skulle faktiskt säga att även om flera av (eller alla) profetiorna är överdrivna, så har de besannats i varierande grad, med undantag för den om kabel-tv. Det kan vara intressant att spekulera om varför kabel-tv-visionen känns så totalt fel. Kan man i backspegeln säga att det var feltänkt om kabel-tv, eller fanns potentialen, även om den aldrig infriades? Och varför infriades den inte i så fall? Jag kan tänka mig rimliga hypoteser som t.ex. har med ägendeförhållanden att göra. Där kan finnas paralleller till vilka förhoppningar man kan ha på den samhällsutveckling som nuvarande teknikutveckling för med sig.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003