« Kommande granskning av "What Technology Wants" | Main | Den ostoppbara tekniken »

11 november 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag har inte lyssnat på den, men här är en intervju där Kelly pratar om sin bok.

http://www.boingboing.net/2010/11/11/kevin-kelly-talks-wh.html

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003