« Framtidskompetenser och bildningsinstitutioner | Main | "Förstå samtiden - fånga framtiden!" »

25 november 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tyckte också att det var en hel del att smälta, särskilt detta med det "oundvikliga", men har nu äntligen kommit loss med ett inlägg på Bokprat. http://bokprat.se/?p=527
/Karin Lilja

Kevin Kelly glömmmer eller gömmer ju omsorgsfullt det faktum att teknikens upphov - till skillnad från eldens i din tanke - heter Homo Sapiens.

Robert -- nej jag är inte säker på att Kelly skulle hålla med om det. Om man anser att det vi ser idag av teknikutveckling började med Big bang, så spelar människan en underligt liten roll i det hela.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003