« Teknisk kreativitet -- Kinect-hacket | Main | Kelly, Kelly, hur blev det så här? »

23 november 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

En möjlig forskningsingång:

Är det möjligt att vara "flexibel" (om det nu är en önskvärd egenskap) utan att ha stora mängder fast förankrad kunskap?

En vindflöjel kan man ju alltid vara. Frågan är om det är en "kompetens"...

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003