« Kritiska kommentarer till "Det nätpolitiska manifestet" | Main | Reviderade tankar om skolans framtid »

19 oktober 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Om sådant tänkande ingick i mycket av högre utbildning i dagens västerland så funnes det motiverat hopp inför morgondagen.

Tack för värmande ord! Vi börjar med den här kursen och sen jobbar vi oss igenom resten av utbildningsväsendet... :-)

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003