« Strödda kommentarer apropå Kobras Google-dokumentär | Main | Kursen "Network society and internet cultures" »

14 oktober 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mycket intressant! Jag ska skjuta in en längre kommentar från den objekt-orienterade filosofifronten så fort jag får tid,. Vill bara diskutera en bisak först:

Det finns en avgörande skillnad mellan panoptikon och panspektron som är värd att bevara. Ett panoptikon är designad för att åstadkomma självdisciplinering, medan en panspektron istället syftar mot kontroll: En panspektron ska inte märkas förrän ett regelbrott begås eller är på väg att begås - då griper en korrigeringsfunktion in. Skillnaden mellan panoptikon och panspektron ligger alltså framför allt i att den förstnämnda är disciplinsamhällets verktyg, medan den sistnämnda är kontrollsamhällets, inte i vilken typ av data de kan övervaka. Kanske borde man då använda andra begrepp som tydliggör detta: Disciplineringsteknologier vs Kontrollteknologier kanske? Men det är ju inte lika catchy...

Menar du verkligen att "panspektron" inte medför självdisciplinering/självcensur? Och den ursprungliga panoptikonidén gällde ju ett fängelse, där kontrollen samtidigt var given. Jag tror m a o att det finns en väsentlig gråzon mellan kontroll och (själv)disciplinering.

Apropå detta kommer jag f ö att tänka på min gamla text "Stalin i själen":
http://infontology.typepad.com/infontology/2004/08/stalin_i_sjlen.html

Jag tror att en panspektron medför självdisciplinering när den blir känd, ja. Men att tanken med panspektriska teknologier är att de som övervakas är i stort sett omedvetna om dem eller handlar som om de vore irrelevanta.

Dock är det nog så att alla panspektron-teknologier har inte en korrigeringsfunktion och ett kontrollsyfte. Många används ju för att kartlägga konsumtionsmönster etc. Men särskilt för dessa gäller att övervakningen inte påverkar den övervakades beteende. Till skillnad från panoptiska teknologier så är alltså inte heller dessa designade för självdisciplinering.

Det är den skillnaden jag är ute efter och som är viktig att ha i åtanke när man läser Kullenbergs citat.

OK, då är jag med, men "panspektron" är fortfarande fult som ord betraktat ;-)

Sure! :) Och att prata om panoptikon/panspektron flyttar dessutom fokus till vilken typ av data som övervakas, när det intressanta är vilka syften och effekter de olika teknikerna har - vilka övervakningssamhällen som panoptikon och panspektron är tänkta att vara metonymer för.

En av de intressantaste reflektionerna/recensionerna av nämnda manifest jag har snubblat över hittills!

En sak fick mig att bli lite fundersam dock. Du skriver:

"Om nätvaron präglas av korttidsminne, på grund av hur internet oundvikligen fungerar och vad det ger upphov till (totalt oöverskådliga informationsmängder), så blir alla "gemenskaper" som uppstår där lika efemära, lika flyktiga."

Är inte det ett lite väl monokausalt sätt att se på saken för att komma från Infontology? Visst är det ett vedertaget faktum att vi om och om igen ser eruptioner av guldfiskminne-karaktär på nätet. (Vad ska vi kalla dem? Vågor av intresse, affekter, "bloggbävningar"?) Men bör man inte hellre försöka se dessa på ett impressionistiskt vis - såsom spridda utbrott mellan vilka man kan skönja underliggande strukturer - löst definierade ideologier rentav? Som jag och Pelle Snickars skriver i introduktionen till Efter The Pirate Bay, så kan de uppblossande stormarna kring saker som FRA, fildelning, men också mot mindre tekniskt inriktade frågor (såsom exv Sverigedemkraternas invandringspolitik) sägas ge uttryck för en allmänt anti-auktoritär hållning, eller bör den hellre definieras som anti-etatism? (Notera att vårt citat mest berör fildelningen per se.)

"Nygamla skiljelinjer [har] på allvar uppenbarat sig mellan den traditionella högern och vänstern. Att synen på fildelning skiljer sig mellan – och inom partierna – har påpekats. Men som politisk praktik har fildelningen också alstrat en ny ideologisk hållning, vilken emellanåt går på tvärs mot det politiska etablissemangets uppfattning. Om den senare utgörs av framför allt socialdemokrater och moderater, samsas på den andra sidan skranket en brokig skara piratpartister, miljöpartister, vänsterpartister, libertarianer och marknadsliberaler i en ohelig allians – men med en betydande politisk kraft."

Som sagt, det må fortfarande vara vagt - och, som du säger, ofta drivet av egenintresse, opportunism, guldfiskminne, och ryggradsmässigt motstånd mot auktoritära pålagor - men de efemära nätgemenskaperna kanske både genererar och är uttryck för mer långvariga hållningssätt i vardagen?

Bara några skissartade tankar från mitt håll :P

Jag menar, iom hela "piratrörelsens" transformation till en mer generell nätaktivistisk rörelse, kan man inte skåda en slags underliggande rak linje? För öppenhet, mot (statlig) övervakning; för reform av immaterialrätten, mot ännu hårdare immaterialrätten; för öppna infrastrukturer, mot ökat privat ägande/kontroll av infrastrukturen.

Visst divergerar ofta linjerna mellan olika individer, tidpunkter, miljöer - men de gör de ju också i partipolitiken, dolt under "partilinjens" mer hårdkodade yttre.

Tack för uppskattande ord.
Jag håller med om att det finns möjliga sakliga invändningar mot det citerade stycket. När jag skrev tänkte jag nog mera strikt logiskt (det är ju en "om... så..."-sats). Det rör sig alltså om vad som i allmänhet utmärker, eller definierar, "nätvaron". Den sorts aktivism ni fokuserar på är i det stora hela ganska perifer och saknar, tror jag, kulturell bärkraft på längre sikt, just eftersom en är så internetfokuserad.

Sen kan man ju fundera vidare kring vad det rör sig om när "piratpartister, miljöpartister, vänsterpartister, libertarianer och marknadsliberaler [ingår] i en ohelig allians". Jag håller med om att det finns tydliga tecken på en sådan, till synes märklig, samsyn i vissa nätrelaterade frågor. En möjlighet är att vad vi ser här är symtom på att det finns en djupgående, radikalt värdeliberal gemensam nämnare hos de nämnda ideologierna, vilken döljs av en endast skenbart disparat yta. Det handlar i så fall inte om någon ny ideologisk trend, utan om att något som har varit fallet hela tiden nu kommer upp till ytan på ett nytt sätt.
Om så är fallet, så finns det en sorts "rak linje", fastän kanske inte riktigt som ni menade.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003