« Men vad sägs om lite vanlig kunskapsinhämtning? | Main | Interaktiv karta av Wikileaks »

06 september 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Även om det inte direkt talar mot någonting av det du skriver vill jag påpeka att det inte nödvändigtvis bara är de arkiverade kunskaperna som får stryka på foten till förmån för det personliga urvalet man idag kan göra i sin informationsinhämtning. Jag har exempelvis själv tyckt mig konstatera att det gjort mig mindre närvarande i den samtida diskursen vad gäller sådant som kändisskvaller, idrott och populär underhållning – allt sådant som inte intresserar mig så mycket. Så det är inte bara den gemensamma bildningen som bryts upp, utan mycket av gemensam kultur över huvud taget. Samtidigt som andra kulturella gemenskaper förstärks. Jag kan inte göra någon generell värdering, det finns både trevliga och oroande konsekvenser av alltihop.

Tack för den "förstärkningen", får jag väl nästan kalla det.
Du har rätt i att det inte bara handlar om arkiv, i vid mening (dokumentarkiv, bibliotek, muséer). Kanske ska man inte heller underskatta gemensamma trivialiteter...

Gillar associationen i ditt blogginlägg till "perioden just innan Framtiden började". Min egen association apropå detta märkliga tillstånd är, att jag tycker att det är just så det känns nu, med allt tjat om hur revolutionerande de s k sociala medierna kommer att bli.
Men tänk om de bara förstärker vissa saker och (oavsiktligt) missgynnar annat. Frestande och roliga nyheter leder lätt till vad man skulle kunna kalla "gammalblindhet", dvs en latent oförmåga att urskilja vad i det gamla vanliga som är omistligt och som man alldeles för lätt tar för givet, bara för att man är van vid det.
I det spänningsfältet tror jag att samtidens viktigaste frågor våndas.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003