« Parfymreklam som mem | Main | Är en gemensam bildning alls möjlig längre? »

28 augusti 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

"Om Emil hade pratat skånska så hade Malmö legat i Småland." :)

Filmen får mig att tänka på andra klipp som spelar på våra fördomar om dumma amerikaner (vad hände förresten med Norgehistorierna?) eller skönhetsprinsessor.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003