« Samspel mellan webbdesign och webbläsarutveckling | Main | Är skolan en anstalt? »

02 augusti 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag upplever dessutom inte alls någon livet-är-härligt-mentalitet generellt på exempelvis Twitter. Det finns mycket negativitet från smågnäll över personliga svårigheter via djup uppgivenhet till ren dödslängtan. Mer pratsamt och utagerande har det ju blivit, men det handlar snarare om att man har en kanal för att förmedla saker än någon mentalitetsförändring.

Dessutom?

Annars: Det är så klart vanskligt med trender. Man tvingas generalisera och det går alltid att hitta motsägelser. I det här fallet skulle jag säga att om tillräckligt många iakttagare upplever en märklig "positivitetstrend" så finns det en sådan. Mitt personliga intryck är inte att det är något Anders M hittade på.

Hittade på? Nej, visst finns den krampaktigt positiva attityden hos ”svenskarna” såväl som hos andra. Precis som gnället och hopplösheten. Det enda som förändrats är möjligheten, och eventuellt benägenheten, att dela med sig av sin verkliga eller föreställda belägenhet.

Jag har flera gånger sett folk skriva om mer eller mindre livsångest och t.o.m. tankar om självmord. Du kanske skulle prova att använda sociala medier mer än bara filosofera om det? ;)

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003