« Den inverterade jantelagen | Main | Lärandet befriar från "svarta lådor" »

03 augusti 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag håller med om det mesta, med egen flerårig erfarenhet av att arbeta i gymnasieskolan, både som lärare och skolledare.
En ganska intressant sak fick jag klart för mig på en kurs: I Danmark finns ingen skolplikt, ens i grundskolan! Ändå går praktiskt taget alla danska barn i skolan. Med tanke på detta kan man fundera både på förvaringsaspekten och hur attraktiv skolan är i vårt sydliga grannland.
F.ö. ska jag snart börja läsa boken "Tur för skolan att den är obligatorisk" av Anders Härdevik - det ska bli intressant.

Ett litet citat ur boken jag nämnde i min förra kommentar:
"Om det är så att du ska lära nytt i vuxen ålder, hur skulle du då organisera ditt lärande? Om svaret blir: Med en lärare jag inte har möjlighet att frångå, med en omgivning bestående av mellan 20 och 30 jämnåriga, utan koppling till ditt intresse, talang och behov, i ett rum anpassat i bästa fall till antalet elever som nu finns där, med ett schema som berättar när du på beställning ska vara aktiv inom vilket område och även hur länge du får vara aktiv innan du måste koppla ned, så är förmodligen skolan som den är nu med klass och klassrum det bästa för dig!"
Jag menar att detta citat säger väldigt mycket om hur lite skolan är optimerad för att barn och ungdomar verkligen ska utvecklas och vilja lära sig.

Här hittade jag ett fint avslutningstal från en nybliven student: http://www.sott.net/articles/show/212383-V...aduation-Speech

Jag håller med om allt i inlägget. Dessutom (!) vill jag säga: bilden av skolan har länge varit styrd av illusionen att slkolan är instiftad som en service till elevernas tjänst, när dess huvudsyfte i själva verket är att fostra barnen till goda medborgare. Individen har förvisso kunnat ha nytta av vad skolan ger, men det är mer en bieffekt än det syfte man ofta vill påskina. Bedrägeriet blir allt tydligare allteftersom skolan i allt högre grad misslyckas med att ge den nytta man förutsätter för såväl individen som samhället.

Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige (http://www.rohus.nu) har en del intressant material för den som vill fortsätta tänka i de här banorna.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003