« Gör-det-själv som rikedom | Main | "Är jag en flicka eller en teckning?" »

26 juli 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Men det är sällsynt att forskning utifrån riktlinjer och strävan efter vad som verkligen gynnar oss (vem nu ”vi” är) genererar några större framsteg, åtminstone i den avsedda riktningen. Forskning och utveckling handlar ju inte bara om att uppfylla uppställda mål, utan också om att upptäcka vart framstegen tar oss. Visionen av målet är sällan ens möjlig innan medlen finns. Det betyder inte att utvecklingen är till för sin egen skull, bara att de önskvärda och icke önskvärda målen är något man måste komplettera med efter hand. Din nedvärdering av forskning och utveckling utan specifikt mål är därmed lätt att uppfatta som ett motstånd mot framsteg över huvud taget. Något jag tror mig veta att du inte menar.

För det första tror jag inte att det går att stänga Pandoras ask igen. Dock är det viktigt att förstå vad dess öppnande betyder för oss. Lite historisk bakgrund behövs för att få perspektiv.

För det andra så tror jag att vad vi verkligen behöver är att:
1. Inse att det finns allvarliga problem.
2. Kontinuerligt diskutera vilka värden som vi egentligen vill leva efter och i riktning mot.
3. Göra detta ömsesidigt, i dialog.

Med "vi" menar jag själv alltid "vi som har växt upp och lever inom en modern västerländsk kultur, med våra intellektuella och personliga rötter i denna och därmed också i dess historiska bakgrund". Jag tänker m a o eurocentriskt när det gäller detta.

För det tredje tror jag inte att det, til syvende og sidst, finns några andra "framsteg" än mot ökad egen medvetenhet. Jag sätter inte likhetstecken mellan teknisk och vetenskaplig utveckling och framsteg i denna mening.

Förtydligande ang. det "eurocentriska": Med "vi" menar jag alltså personer med denna bakgrund och identitet, inte ett kollektiv av något slag.

Ökad medvetenhet, kunskap och insikt sätter jag gärna som personliga mål. (Fast jag vet inte varför egentligen. Objektivt sätt är det svårt att se varför detta i sig skulle vara så eftersträvansvärt.) Men vad gäller mänskliga kollektiva framsteg ser jag ökad bekvämlighet och frigörelse från naturen som de främsta målen.

Allvarliga problem finns det alltid, men att just teknikutvecklingen just nu skulle ha någon särställning kan jag inte se.

(Lustigt vad jag har svårt att stava kort-e-ord med e och inte ä, men det är väl ingen som har problem med att förstå att jag menar ”objektivt sett”.)

Avadeaux: "Ökad medvetenhet, kunskap och insikt sätter jag gärna som personliga mål. (Fast jag vet inte varför egentligen. Objektivt sätt är det svårt att se varför detta i sig skulle vara så eftersträvansvärt."
Hur skulle personliga mål kunna vara "objektiva"? Det finns inga "objektiva" mål över huvud taget.

"vad gäller mänskliga kollektiva framsteg ser jag ökad bekvämlighet och frigörelse från naturen som de främsta målen."
Där är vi inte överens. "Frigörelse från naturen" är ren illusion. Jag tror inte heller på "kollektiva framsteg". Det andra kallar framsteg kallar jag förändring i värdemässiga prioriteringar i stor skala. Huruvida en eller annan dylik värdeförskjutning är ett "framsteg" eller inte beror ju på vilka grundvärden man anammar.

Man kan betrakta personliga mål i ett mer objektivt synsätt för att försöka utröna vilka motiv man kan ha för dem.

I övrigt argumenterar du nu utifrån andra definitioner av begreppen än mina, så det är meningslöst att fortsätta på det spåret. Hur som helst tycker jag inte att forskning och utveckling ska behöva motivera sig med något annat än viljan att utvidga det kändas och det möjligas gräns.

Det är ju när man blir medveten om att man har olika begreppsdefinitioner som det börjar bli intressant....

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003