« Att hålla isär låtsas och verkligt är viktigt ibland | Main | Vad händer när jag säljer besökares IP-adresser? »

08 juni 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003