« Lite icke-språk från bilindustrin | Main | Människan i den artificiella ekologin »

16 maj 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Satt och funderade lite kring olika tabu och hur begreppet "tabu" ställer sig mot "oproportionerliga kulturella reaktioner". Om man förenklat antar att "tabu" har ett drag av otänkbart/otillåtet över sig, ett uppror mot gudarna, och "oproportionerliga kulturella reaktioner" indikerar att det avvikande egentligen är tänkbart/tillåtet så ligger väl müsliexemplet ganska nära det tillåtna. Ett spännande exempel vid den andra ändan är Jonathan Swifts A Modest Proposal som slipar ner ett tabu genom att nämna det onämnbara. http://art-bin.com/art/omodest.html

Om associationen är meningsfull så blir frågan också vilken del av skalan varje exempel representerar.

Ett utmärkt exempel. Tabu är definitivt samma sorts begrepp som det jag är ute efter. Extra intressant är det eftersom tabu kopplas till religion. Om man resonerar lite fram och tillbaka börjar man fundera på om det faktiskt är en Gud man skulle förolämpa om man la müsli i kaffet, eftersom motståndet mot handlingen ter sig så irrationellt.

Där finns en intressant tråd när det gäller antalet gudar människan föredrar att hålla sig med.
En av dem ska vara bra på att slå folk som inte tycker som jag om müsli och kaffe i huvudet så de lär sig veta hut.
En annan behövs när jag känner mig mild och känslosam till sinnes. Den har till uppgift att visa hur sympatisk och förträfflig jag är så att folk samverkar med mig. Då kan vi komma framåt i existensen och vidga varandas tänkande (men bara lite - jag samverkar bekvämast med dem som tycker som jag).
I den kristna sfären har vi väl därmed täckt in fadern och sonen, GT och NT. Fortfarande finns den helige ande i rockärmen.
Där sprack monoteismen som idé.. :-)

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003