« Oproportionerliga kulturella reaktioner | Main | Mitt besök hos Amish »

19 maj 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

De där visionerna ställs på huvudet till sin motsats, vilket du var inne på mot slutet, genom denna enkla mening som jag försökt förklara på många bloggar och inte orkar att upprepa: I en alltför kontrollerad omgivning, tenderar folk att abdikera ansvar.

Homo Sapiens´nystora föreställning är uppenbarligen på väg att rusa ifrån honom. Hans kortsiktighet härskar ju från en marknads-demokratisk styrkeposition. Han behöver snabbt ett stort mått av egentligt mänskligt växande om han vill undgå att "utvecklas" till Robo Sapiens - inom några få årtionden.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003