« Brustna domändrömmar, ny tjänst från .SE | Main | Mobbfenomenen på nätet »

06 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Problemet du närmar dig handlar om ansvar. Att bilda en ståndpunkt innebär också att skribenten blir ansvarig över sin ståndpunkt, något journalister undviker allt mer idag, i synnerhet om det handlar om någon entitet eller företeelse med makt.

Moraliska vinklingar eller rena stådpunkter i sak tas endast när det kan göras bekvämt, t ex. redan etablerade hackkykling-kollektiv som knarkare, brottslingar eller pedofiler, eller saker som olyckor, naturkatastrofer eller sportresultat.

Men det är väl som vanligt - i en alltför kontrollerad omgivning, tenderar folk att abdikera ansvar - det gäller i lika hög grad journalister som alla vi andra.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003