« Mobbfenomenen på nätet | Main | Twitter "femininiserar" samhället »

14 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det är ju trevligt om visa partier förleds att bli ännu mer populistiska och kortsiktiga. Det öppnar, i mina ögon, marknaden ännu mer för ett parti med en konsekvent ideologi och principer att göra sitt intåg.

Objektivt sett finns det ingenting som säger att en ytlig och kortsiktig politik är sämre för dem som utsätts för den än en genomtänkt och långsiktig. Man kan tvärtom tänka sig att ju kortsiktigare politikerna agerar ju större blir handlingsutrymmet för dem de försöker styra. Man kan tänka sig att en strävan att följa varje tillräckligt iögonenfallande trend och lyssna på varje tillräckligt högljudd opinion i slutändan kommer att leda till att politiken upphäver sig själv. I detta politiska nolläge skulle friheten kunna växa. Sen är det en av våra djupast rotade fördomar att långsiktighet är framgångsrikare än kortsiktighet och att genomtänkthet är klokare än ogenomtänkthet.

"Objektivt sett"?

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003