« Vilken är sanningens (undflyende) punkt? | Main | Realtidspolitik »

09 april 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anonymitet är ett skydd och som du vet så kan sköldar användas av både goda och onda, likväl som knivar och svärd, eller hjälmar. Förbjuder man skyddet, så har man förbjudit skyddet även för de goda. Alltså, det är ett typexempel på att kasta ut babyn med badvattnet. Ja, faktiskt en paranoia, hälsa reportern det om du har chansen.

Mobbfenomen, eller som ofta, "flamewar". Anledningen till flamewar har att göra med offentligt vs. privat. När såg du sist ett flamewar avslutas med att någon skriver "Du har rätt" i kontext av "Jag hade fel"? Det sker nästan inte. Men hur ofta har du varit med om det hemma över köksbordet, att du eller din vän säger samma sak, det är rätt vanligt, eller hur?

Det här genetiskt mycket djupa flockbeteenden in action, även om vi västerlänningar av någon anledning inte har insikt i hur allvarligt det är att "tappa ansiktet".

Det är också av precis denna anledning som privat oövervakad kommunikation är så oerhört centralt för den fria åsiktsbildningen som grundlägger demokratins fundament, opposition.

Kan inte säga annat än att jag håller med dig, steelneck.
Inte minst det sista är viktigt i nätvärlden; en av dess största styrkor och existensberättiganden är att vara en oas för ovanligt fritt tankeutbyte -- på gott och ont alltså. Därför är det (också) beklämmande att se hur nätet samtidigt domineras av klassiska flockbeteenden. Hur man än vänder sig har man rumpan bak.
Censurförsök och påbjudna åsikter är ett större ont än möjligheten till mobbning etc, vilket bara kan avhjälpas, i viss utsträckning, så som jag har antytt ovan.

Hej Per,
Jag tycker du förmår att vrida diskussionen på rätt spår. Ekströms artikel avslutas, efter en bra inledning, tyvärr i intet. Men frågan går att diskuteras och i handling bearbetas som du så förtjänstfullt tar upp. Men är inte nätmobb och nätmobbning en fråga för sig, just för att den innehåller så många specifika komponenter av etik, teknik och masskommunikation som radikalt skiljer den från tidigare miljöer? Inte som motiv för censur utan för diskussionen. Det går inte att diskutera utan att samtidigt bygga på/bygga upp en förståelse för hur nätet fungerar. Annars finns risk att det bara blir mediepanik eller lovsång.
Hälsningar
Lennart

Hej Lennart,
Om nätmobbning är "en fråga för sig" (jämfört med vilka andra frågor i så fall?) så har det kanske att göra med den komplexa förstärkningseffekt som sociala medier åstadkommer. De förstärker effektiviteten hos och kraften hos kommunikationen och den förstärker vissa psykologiska och socialpsykologiska tendenser som fanns där redan innan. Sedan uppstår en ännu mera komplex växelverkan, inte minst när traditionella medier också kommer in i bilden.
Men just denna komplexitet i förloppen är, menar jag, det som gör det nödvändigt att, som du också påpekar, förstå teknikens roll i det som händer och hur vi egentligen uppfattar denna (eller inte, vilket nog är vanligast).

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003