« En telekomsäljare som kanske ringer igen. | Main | Memento mori - om Undergången och att vara glad trots allt »

09 mars 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

"So there he is at last. Man on the moon. The poor magnificient bungler! He can´t even get to the office without undergoing the agonies of the damned, but give him a little metal, a few chemicals, some wire and twenty or thirty billion dollars and vroom! there he is, up on a rock a quarter of a million miles up in the sky."

De orden av Russel Baker i NY Times 21/8 1969 tycker jag ger en träffsäker bild av vår förmåga att tänka nytt med hjälp av teknik.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003