« Hjärnan och de digitala medierna | Main | Motverka negativa konsekvenser av IT i skolan genom att tänka ett steg längre »

08 februari 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003